วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยินดีต้อนรับ

                 ยินดีต้อนรับ  ทุกท่านที่มาเยี่ยมชม  ในขณะเดียวกับก็ต้องขออภัย  ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ  ต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ   และอาศัย  วันหยุดในการปรับปรุง      อย่างไรก็ตาม    ทางทีมงาน    จะพยามทำให้สมบูรณ์ที่สุด