วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ให้รู้ว่าเส้นกราฟ ห่วย หรือ พื้นฐาน ของคุณดี

มีเรื่องอยู่ว่า

มีคนสองคน มีความเห็นที่แตกต่างกันว่า

1.หากพื้นฐานดีแล้วไม่ต้องดูกราฟก็ได้ กับ
2.กราฟเป็นตัวกำหนดเวลาในการซื้อ หรือ ขาย

ต่างคนต่างความเห็น และ ต่างก็เป็น เทพที่ผม นับถือ ทั้งคู่ แล้วเป็น ท่าน ท่านจะเชื่อ ใครดี ล่ะ

เชื่อ พื้นฐาน แต่ผิดเวลา

หรือเชื่อ กราฟ แต่ไร้พื้นฐาน

มันน่าคิดต่อ มาก มายนะครับ ซึ่งคนทั้งสองก็ สำเร็จ กันทั้งคู่

แล้วเราควรเลือก ศาสตร์ ใดดี

ต่างคนต่าง ความคิด นะครับ

ผมพยายามพิสูจน์ แล้ว พบว่าดีคนละแบบ เด่นแตกต่างกันไป

แต่ที่ปลอยภัยที่สุดเห็นจะเป็น

เชื่อ แม่ง ทั้ง สองแบบ ทั้งพื้นฐาน และ เทคนิค

ก็แม่ง ประสบการณ์ น้อย ปลอยภัย นั้นดีที่สุด

สุด ท้าย ก็ อวย พร ให้ ท่าน ท่าน และ ท่าน

ที่หลงเข้ามา blogger นี้ จง สำเร็จ ในการลงทุน เทอญ