วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

13-12-54

แนวโน้ม: ดัชนีพักตัวลงในกรอบจำกัดเป็นวันที่สอง
ติดต่อกัน หลังจากไม่มีความคืบหน้าใดๆ เกี่ยวกับ
แผนการแก้ไขปัญหาวิกฤติยุโรป โดยตลาดหันมาสนใจ
กับหุ้นขนาดกลางถึงเล็กมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วดัชนี
สามารถปิดตัวเพิ่มขึ้น 0.45% จากสัปดาห์ก่อนหน้า จึง
ถือว่าตลาดพักตัวลงธรรมดาเท่านั้น และน่าจะเป็นการ
เกื้อหนุนต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีในครั้งต่อไปได้
เพราะอย่างน้อยก็ทำให้ดัชนีอยู่ห่างจาก Overbought
อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ทิศทางการเคลื่อนไหวของ
ตลาดหุ้นต่างประเทศจะมีอิทธิต่อการตัดสินใจนักลงทุน
มากขึ้น ขณะที่การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติจะมี
ส่วนกำหนดทิศทางดัชนีเช่นกัน เมื่อปัจจัยภายในช่วงนี้
ค่อนข้างนิ่ง ถึงกระนั้นก็ตามเรายังคงมองดัชนีไปใน
ทางบวก และคาดว่าดัชนีจะยังอยู่ในขาขึ้นต่อไป โดย
ดัชนีจะสามารถขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1050 จุดอีกครั้ง
เมื่อสัญญาณจาก Indicators ยังคงเป็นบวก โดยเฉพาะ
MACD, Parabolic และ Bollinger Bands ดังนั้นหาก
ดัชนีอ่อนตัวลง จึงเป็นโอกาสสะสมหุ้น
แนะนำ: อ่อนตัวรับ
แนวรับ: 1024 / 1000 จุด
แนวต้าน: 1050 / 1073 จุด